Tulemused:

 Põhikool

Auhinnalised tööd: 

Mardus Raidlepp (Pärnu Ülejõe Põhikool, õpetaja Ave Ermus): https://view.genial.ly/619cf1586542000dca3406ae/presentation-mein-landkreis-parnu        Kaaskiri ja juhend: kaaskiri_der_Landkreis_Pärnu.pdf

Roosi Riin Tamm, Lisbeth Poom (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://view.genial.ly/619ddc4dce10d10de771316c/interactive-image-mein-landkreis

Kaaskiri ja juhend on töös all paremas nurgas

Asko Romet Säde (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://www.canva.com/design/DAEsbY-dsto/O3_zInDJu7RDmUiXrVG74A/view?utm_content=DAEsbY-dsto&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Kaaskiri ja juhend: Kaaskiri_Asko_Romet_Säde.docx

Ära märgitud tööd:

Anni Alviste (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://drive.google.com/file/d/1eehhhQQaSY9r2PuTAI83Ei-bNDDSqE3D/view?usp=sharing

Kaaskiri: Kaaskiri_Anni_Alviste.docx

Emma Themas, Liisa Maria Kolk (Tartu Katoliku Hariduskeskus, õpetaja Maive Meister): https://www.canva.com/design/DAExqr54PL4/YFiz-sCLRANSG0pLGcD78w/view?utm_content=DAExqr54PL4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Gümnaasium

Auhinnalised tööd:

Anett Liister, Kaisa Vahula (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://wordwall.net/de/resource/23029920

Kaaskiri: Kaaskiri_ Liister_Vahula.docx

Jüri Beldman (Rakvere Gümnaasium, õpetaja Kalle Lina): https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a80d2fde-08e3-4b45-a618-7350462b765a

Õie Hiiop (Tõrva Gümnaasium, õpetaja Sirle Jõgi): https://view.genial.ly/619a9ceab2320e0de7303f53/interactive-image-landkreis-valgamaa

Ära märgitud tööd:

Jaagup Alviste, Markel Leemets (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://wordwall.net/resource/23031473/l%c3%a4%c3%a4ne-virumaa-das-land-der-wunder

Kaaskiri: Kaaskiri_Alviste_Leemets_Rakvere.docx

Kristel Liivaste (Rakvere Reaalgümnaasium, õpetaja Piret Steinberg): https://view.genial.ly/615ff18ffce74c0dd645786a/interactive-content-laane-virumaa

Kaaskiri: Kaaskiri Liivaste RRG.docx


Kokkuvõte e-võistlusest “Mein Landkreis”

Võistlusele laekus 23 tööd 9 erinevast koolist. Oli hea meel näha, et õpilased on enda kodulinna ja maakonda avastanud ja teistele tutvustanud väga erinevate nurkade alt: oli nii terveid maakondi kui mõnda üksikut suuremat linna või objekti haaravaid töid. Ka kasutatud vahendid ja lähenemisviisid olid erinevad: oli enda loodud videoklipp, kiri sõbrale, olid veebiviktoriinid, esitlused nii traditsiooniliste pildi ja tekstiga kui ka sissepõimitud uudsemate võimalustega videoklippide ja veebiviktoriinide nöol. 

 

Võistluse žürii (Eve Zekker, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium; Grete Elbrecht, Paide Gümnaasium; Diana Kollin-Poom, Kadrioru Saksa Gümnaasium) hindas töid kahes vanuseastmes: põhikooli õpilased (7.-9. klass) ja gümnaasiumiastme õpilased (10. - 12. klass). 

Pidime tõdema, et põhikooli õpilaste tööd olid sageli keerukamad ja mitmekesisemad kui vanema astme tööd, ilmselt oli ka õpilaste ja õpetajate koostöö põhikooli astme tööde puhul tihedam ja seetõttu oli selles vanuserühmas mitmeid töid, mis konkureerisid nii sisult kui mahult edukalt gümnaasiumiastme töödega. Gümnaasiumiastme tööde puhul oli kohati märgata, et oli soov teha tutvustus tõsisemal teemal keerukama sõnastusega, mis andis tulemuseks küllaltki keeruka ja õpilastest sihtrühmale raskesti mõistetava saksakeelse teksti. Kuid samas oli hea meel kohata ka viktoriine, kus kasvõi osaliselt oli vastustes olemas arusaadavas sõnastuses õpetlik ja oluline lisainfo. 

 

Eraldi tähelepanu peaks laiemale kasutajaskonnale mõeldud tööde puhul pöörama keelelisele ja faktilisele korrektsusele. Google’i tõlge läheb küll järjest paremaks, aga kui tegu on väga spetsiifilise mõiste, nähtuse, tunnuslause või mõne kõnekeelse väljendiga, siis oleks otstarbekas üheksa korda kaaluda ja üks kord kirja panna selline sõnastus, mis ka asjasse pühendamata õpilastele teistest maakondadest oleks arusaadav ja üheselt mõistetav. Samuti võiks üle kontrollida kas Google’i või mõne muu otsingumootori abil, kas tulemuseks on ikka soovitud sisuga leiud. Mõni kõnekeelne väljend (näiteks “hüppemägi”, “koguperefestival”), võib Google’i abil saksa keelde tõlgituna tähendada hoopis midagi muud, kui seda siinmail kasutatakse. Seda ei tohi õpilased unustada ka inglise keelest saksa keelde tõlkimisel, et mõisted ei pruugi erinevates keeltes täpselt sama tähendada. Et õppevahendiks mõeldud võistlustöid saaks kasutada ka mõne aasta möödudes, võiks püüda hoiduda faktidest, mis on ajas väga muutuvad, näiteks kohaliku omavalitsuse juhtide nimed või millegi-kellegi vanus töö koostamise aastal. Õppimine toimub võistlustöid koostades väga erinevates valdkondades ja kindlasti on kriitiline mõtlemine üks neist, mida enda töid teistele tutvustades arendatakse. Mõni töö oli sisult väga hea, aga kuna tegu oli e-võistlusega, siis tehniline lahendus polnud ehk kõige parem ja erinevate veebivahendite võimalused olid jäänud teadvustamata ja kasutamata. Loodame, et selle võistluse töödega tutvumine paneb nii õpilastes kui õpetajates mõtted liikuma ja tekivad uued ideed järgmisteks samalaadseteks võistlusteks.

 

Žürii valis kummastki vanuserühmast välja 3 auhinnalist tööd ja lisaks 2 äramärkimist väärt tööd.

Edukamateks osutusid tööd, milles oli kombineeritud erinevaid veebipõhiseid võimalusi, mis olid sisult sobivamad antud paika tutvustamaks ja olid nii keeleliselt kui faktide poolest korrektsemad.

 

Suur tänu kõigile osavõtjatele ja nende juhendajatele võistlusel osalemast! Soovime põnevaid hetki võistlustööde kaudu Eesti erinevate piirkondadega tutvumisel ja miks mitte ka saksa keelt oskavate sõpradega jagamisel, et koos avastada Eestimaa huvitavaid paiku ja iseärasusi!


Võistlus viidi läbi koostöös Goethe Instituudiga.

Žürii nimel

Eve Zekker

 

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.