1. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Majandusaasta aruanne 2022 kinnitati ühehäälselt.

2. Uue juhatuse valimistulemuste kinnitamine. 

Valimiskomisjon koosseisus Heli Veerme, Grete Elbrecht ja Kätlin Laur esitasid üldkoosolekule valimistulemused. Kokku esitati 70 hääletussedelit (25 digitaalselt, 1 posti teel ja 44 kohapeal). Uude juhatusse valiti:

Diana Kollin-Poom, Juta Laane, Kalle Lina, Ruth Rappold, Eve Zekker, Maigi Varusk

Üldkoosolek kinnitas valimistulemused.

3. Esindaja valimine EVÕLi juhatusse.

Esitatud oli ainult üks kandidaat. Üldkoosolek kinnitas Pille Toompere kandidatuuri.

4. Liikmemaksu tõstmine.

Otsustati ühehäälselt tõsta seltsi liikmemaks aastast 2024 20 eurole.

5. Eelinfo.

*Saksa Kevad – 5.04 – 9.05

Videokonkurss „Sachseni ja Eesti sarnasused ja erinevused“

Online-viktoriin „Sachsen-Quiz“

*27.05 EVÕLi piirkondlik koolituspäev Pärnu Koidula Gümnaasiumis

*23. – 26.07  laste saksa keele laager Kloogarannas

*14.-16.08 Suveseminar Kütiorus Võrumaal

*23.-25.10 BDLT

Pärast konverentsi toimus uue juhatuse koosolek. Juhatus valis esimeheks Kalle Lina ja aseesimeheks Eve Zekkeri. Jagati esmased ülesanded.

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.