Head veebikonkursist “Mein Landkreis” osavõtjad!

Suur rõõm oli tutvuda tänavuste konkursitöödega, neid ei olnud väga palju, aga kõik nad olid omanäolised ja huvitavad. Sel aastal olid ülekaalus erinevad esitlused, millele olid mõnedes töödes lisatud ka teadmisi kokkuvõtvad viktoriinid.Žürii otsustas kummaski vanuserühmas (põhikool ja gümnaasium) anda välja esikoha ja tunnustada teisi töid võrdselt II-IV kohaga. Sel aastal oli tööde hulgas ka üks rühmatöö, mida tunnustame kollektiivse eripreemiaga.

Parimates töödes on meie arvates sisukust ja leidlikkust, juhendis on välja toodud töö eesmärk ja sihtrühm. Töö on sihtrühmale jõukohane, keeleliselt korrektne, teadmisi täiendav ja mahult motiveeriv.

Žürii poolt tahame osavõtjaid ja juhendajaid tänada sisukate tööde eest. Meie arvates sobivad need kõik saksa keele tunde rikastama ja mõned tööd võiksid olla heaks aluseks erinevate lõiminguprojektide jaoks.

 Põhikool:

I koht: Susanna Elbrecht (Rapla Vesiroosi Kool, juhendaja Grete Elbrecht)

töö: https://bit.ly/3WByda1

kaaskiri: https://bit.ly/3G6tmYJ

II-IV koht:

Merje Floren (Tartu Karlova Kool, juhendaja Külli Toots)

töö: https://bit.ly/3YPOj1J

kaaskiri: https://bit.ly/3G70ob7

Ellen Ots (Tartu Karlova Kool, juhendaja Külli Toots)

töö: https://bit.ly/3HROcg2

kaaskiri: https://bit.ly/3Wz8SgU

Mate Mändmets (Otepää Gümnaasium, juhendaja Eve Gross)

töö: https://jeopardylabs.com/play/otep-5

kaaskiri: https://bit.ly/3FJ6pcL

Gümnaasium:

I koht:

Birgit Pilve, Annika Kukk (Viljandi Gümnaasium, juhendaja Hiie Allvee)

töö: https://bit.ly/3jiz5St

kaaskiri: https://bit.ly/3WfI2dI

Eripreemia põhjaliku rühmatöö eest:

Äleks Liblik, Marion Jõema, Liisu Lääts, Kaisa Ilves, Jula Seuffere, Renate Krantsiveer (Põlva Gümnaasium, juhendaja Aimi Jõesalu)

https://padlet.com/aimi58/polvamaa

II-IV koht:

Emma Siro, Anna Marii Lette (Viljandi Gümnaasium, juhendaja Hiie Allvee)

töö: https://bit.ly/3hNBrYW

kaaskiri: https://bit.ly/3G96kR4

Stella Laureen Bergmann, Liisa Peips (Viljandi Gümnaasium, juhendaja Hiie Allvee)

töö: https://bit.ly/3YFMofI

kaaskiri: https://bit.ly/3YvNzym

Doris Meinbek (Viljandi Gümnaasium, juhendaja Hiie Allvee)

töö: https://bit.ly/3v2dksN

kaaskiri: https://bit.ly/3vp5hXf

Edaspidiste konkursitööde puhul, kus on tarvis kasutada internetis leiduvat materjali, soovitaksime nii tekstide kui piltide viitamisel võtta aluseks oma kooli loovtööde ja uurimis- ja praktiliste tööde juhend, kuna see on kindlasti põhjalikult välja töötatud, õpilastele kättesaadav ja sisaldab konkreetseid näiteid, kuidas lisada viiteid piltidele ja kasutatud tekstidele. Täiendame sellekohase infoga edaspidi ka enda tööde juhendeid.

Zürii:

Eve Zekker

Sirle Jõgi

Maarja Suvorov

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.