Eesti Võõrkeele Õpetajate Liidu 8. sügiskonverentsi esimene päev toimus Jõhvi Gümnaasiumis (JG). Kooli õppejuht Kristelle Kaarmaa tutvustas oma kooli ja võõrkeeleõpetajad tutvustasid kolleegidele oma õpetatavas keeles koolimaja. Saksa keele õpetajatele tegi ringkäigu JG saksa keele õpetaja Galina Kolganova.  
Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaekspert Anne Endjärv pidas huvitava ettekande teemal „Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava“.
Päeva lõpetas Keeleameti peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk, kes rääkis keele keerdudest ja väljendusrikkusest. Viktoriinist osavõtjate vahel läksid loosi Ilmar Tomuski raamatuid.
  

Konverentsi teine päev viidi läbi TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Ettekannetes ja töötubades jagati kogemusi muutustest koolielu korraldamisel,  räägiti Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaande mitmekeelsest ja -kultuurilisest pädevusest ning õpetajatele seatud väljakutsetest lähtudes globaalsetest muutustest. Tutvustati visuaalse lihtsustamise rakendamise võimalusi keeleõppes ja e-testide ning e-hindamise arendusi. Saksa keele valdkonda puudutasid eelkõige e-testid (lektor Merle Jung, Harno) ja töötuba „Baltisaksa kultuuripärand – õpetajale ja õpilasele“ (lektor prof Reet Bender, TÜ).
                          

EVÕLi tunnuskirjad 2022:

Aastate panustaja – Lilia Bulai (EVKÕS)
Aasta selts – Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Selts
Aasta koolitaja – Kristi Lõbu (EIKÕS) 
Aastate õppija – Doris Kristina Raave (sooritas rahvusvahelised keeleeksamid inglise ja prantsuse keeles)
Aasta tegu – Soome ettevõtluspäev
Silmapaistev võõrkeeleõppealane magistritöö – Svetlana Melnikova ja Inna Kristal (mõlemad eesti keel teise keelena)

Edukalt korda läinud, inspiratsiooni andnud ettevõtmine. Suur aitäh korraldajatele!

Üks tõrvatilk meepotis ka. Kahjuks ei olnud konverentsil piirkonna saksa keele õpetajaid.

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.