17. septembril toimus Viljandi Gümnaasiumis Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) piirkondlik koolituspäev pealkirjaga “Kõik on võimalik!”. Koolituspäeva raames saime ülevaate EVÕLis toimunud ja toimuvast ja tutvusime sissejuhatuseks kohalike võõrkeeleõpetajate juhatusel Viljandi Riigigümnaasiumi hoone, elu- ja õppekorraldusega. Tore oli kohtuda Viljandi Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Hiie Allveega. Koolituspäeva jooksul toimus 4 inspireerivat töötuba. Urmo Reitav jagas praktilisi soovitusi ja tegevusi õpetaja enesehoiuks. Meie seltsi esindaja EVÕLi juhatuses, Marika Peekmann, tutvustas erinevaid kaardirakenduste kasutusvõimalusi võõrkeeleõppes ja tema osalusel valminud ja valmimas kaardirakendustega seotud projekte. Soome Keele Õpetajate Seltsi esinaine Karola Velberg tutvustas tema enda poolt läbiviidavat tegevust klassijuhatajana “Klass kui firma”. Kristi Lõbu, kes peab Youtube’is kanalit ja Facebookis gruppi “Ideid õpetajatele” rääkis enda teekonnast õpetajast ettevõtjani ja sellel teekonnal saadud kogemustest.
Eve Zekker
                   
Lies auf Deutsch:

Am 17. September fand im Gymnasium Viljandi ein regionaler Fortbildungstag des estnischen Fremdsprachenlehrerverbands (EVÕL) statt. Der Titel der Fortbildung lautete "Alles ist möglich" . Während des Fortbildungstages bekamen wir einen Überblick über das, was im EVÕL stattgefunden hat und stattfinden wird und wurden von örtlichen Fremdsprachenlehrerinnen mit dem Gebäude, den Lehr- und Lernbedingungen des staatlichen Gymnasiums Viljandi bekanntgemacht. Es war schön, Hiie Allvee, die Deutschlehrerin des Viljandi Gymnasiums, zu treffen. Während des Tages fanden 4 inspirierende Workshops statt. Urmo Reitav gab praktische Anregungen und Hinweise zur Selbstfürsorge von Lehrern. Marika Peekmann, Vertreterin unseres Verbandes im EVÕL-Vorstand, stellte verschiedene Möglichkeiten des Einsatzes von Kartenanwendungen im Fremdsprachenunterricht und die von ihr durchgeführten bzw. in Arbeit befindlichen Kartenanwendungsprojekte vor. Karola Velberg, Präsidentin des estnischen Finnischlehrerverbandes, stellte ihr Projekt als Klassenlehrerin "Klasse als Unternehmen" vor. Kristi Lõbu, die unter dem Namen  "Ideen für Lehrer" (Ideid õpetajatele) einen YouTube-Kanal und eine Facebook Gruppe betreibt, sprach über ihren Weg von der Lehrerin zur Unternehmerin und die Erfahrungen, die sie auf diesem Weg gemacht hat.

 

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.