Tulemused:

5.-7. klassi puhul (2 tööd) võitja:

töö nr 19 Tallinna Inglise Kolledž, 7. klass (Rebecca Joanna Papp, Marelle Maria Tamme, Stine Schwede, Lenneli Võsu, Thomas Williamson)

8.-9. klass (kokku 12 tööd):

I koht: nr 22 Tallinna Inglise Kolledž, 9. K (Alis Jankelevtish, Michelle Kiik, Alexandra Voit, Nataly Männimets, Liisa-Maria Lusti)

II koht: nr 26 Rakvere Reaalgümnaasium, 8. klass (Kaisa Vahula, Riin Oolma, Anett Liister, Anni Isakar)

III koht: nr 13 Tallinna Inglise Kolledž, 8. klass (Mia Maria Rebane, Gertrud Rekker, Anne-Liise Kiis, Sofia Silvia Märtson, Tristan Julius Jahnke)

Eripreemia:  nr 16 Kadrina Keskkool, 9. klass Sonja Seppa) väga hea animatsiooni eest

10. -12. klass (kokku 16 tööd):

I koht: nr 29 Viljandi Gümnaasium, 11. klass (Caspar Aru)

II koht: nr 25 Viljandi Gümnaasium, 11. klass (Anne-Mai Hiiob, Meeri Teras, Hanna-Liis Kütt, Jarnis Leenurm)

III koht: nr 9 Põlva Gümnaasium, 11. klass (Raul Petersell, Kerli Metsoja, Reelika Kärbla, Robin Paas, Karol-Ari Krimses)

Hindajad: Andra Moor, Kalle Lina, Eve Zekker, Helen Aedla

Konkursile laekus kokku 30 tööd meile teadaolevalt 9 erinevast koolist, kuna mõnel tööl kooli kirjas ei olnud. Aitäh kõigile osalenud koolide esindajatele!

Tööde hindamine ei olnud kerge ülesanne, sest nagu loominguliste tööde puhul ikka, on arvamused, maitsed ja nägemused väga erinevad nii tööde autorite kui hindajate hulgas. Oli töid, kus oli väga põhjalikult tehtud uurimistööd arvandmete ja statistiliste näitajatega, oli töid, kus autorid olid lasknud enda fantaasial lennata ja püüdnud leida originaalset vaatenurka konkursi teemale. Oli töid, kus autorid keskendusid põhjalikule ülevaatele meie tarbimise kahjulikkusest, oli töid, kus autoritele oli oluline rõõm isetegemisest ja näitlemisest. Märkasime nii keerulisi lausekonstruktsioone ja sõnastust, milles noored esinejad ehk ise väga kindlad ei olnud, kui ka oskust, lihtsate sõnade ja väljenditega kõige olulisemat edasi anda. Panime tähele, et mõned tööd tõid rohkem esile näitlejameisterlikkust, mõned teadmisi, mõned suurepäraseid oskusi filmimise, monteerimise ja videotöötluse alal. Esitatud tööde hulgas oli ka üks suurepärane animatsioon.

Panime hindajatena ka tähele seda, et kahetsusväärselt paljudel puhkudel ei peetud oluliseks korrektselt viidata kasutatud allikatele, eriti muusikalistele allikatele. Iga muusikapala, mida taustaks kasutatakse, tuleks ära märkida nii autori, pealkirja kui esitajaga, mitte ainult päritolu viitega. Sama lugu on piltidega. Ja ka kasutatud statistilised andmed on kindlasti kuskilt pärit, seega ka nende allikad tuleb ära märkida.

Kuna seekord oli videokonkursi teemaks keskkond ja säästlik tarbimine, siis hoolimata konkursi pealkirja väga laiast võimalikust tähendusest, hindasime töö seotust ette antud teemaga. Kuigi, ka siin üllatasid tööd oma erinevate lähenemistega. Loomulikult võis tööl olla oma pealkiri ja sel puhul pidasime oluliseks enda poolt pandud pealkirja ja video vastavust.

Õpilaste keeleline tase on erinev ja sellega seoses arvestasime õpilaste toimetulekut kas ise koostatud või laenatud tekstiga. Alati jätab parema ja veenvama mulje see, kui õpilane teab, millest ta räägib ja oskab kõik sõnad arusaadavalt kirja panna ja välja öelda. Tähtsa sõnumi edasi andmiseks ei pea tingimata kasutama kellegi teise keerulisi väljendeid, oluline on, et ka lihtsate sõnadega osatakse leidlikult hakkama saada.

Täname veelkord kõiki konkursil osalejaid, uute kohtumisteni!

Tänukirjad osalenud koolidele ja väikesed auhinnad parimatele saadame teele 2020. aasta jaanuari alguses.

Videokonkursi korraldajate ja hindajate nimel

Eve Zekker

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.