Videokonkursi juhend

Sel aastal on saksakeelne videokonkurss pühendatud keskkonnale ja säästlikule tarbimisele ning kannab pealkirja „Brauchst du es wirklich?“/ „On sul seda tõesti tarvis?“ Konkurss toimub 14. oktoobrist 2019 kuni 29. novembrini 2019. Konkursile oodatakse 2-3-minutilisi videoklippe või videokollaaže, mis kajastavad teadlikku tarbimist ja selle mõju meid ümbritsevale keskkonnale kõige laiemas mõttes. Töid hinnatakse kolmes astmes (5.-7. kl, 8.-9. kl, 10.-12. kl). Töid võib esitada individuaal- ja grupitööna. Info konkursi kohta (võistlusjuhend, hindamiskriteeriumid, Padleti sein https://padlet.com/evezekker/brauchstdueswirklich, kuhu palume võistlejatel ise postitada oma videoklipid, -kollaaži) on kirjas Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi koduleheküljel: https://www.edlv.ee. Samas saab välja printida ka meie e-konkursi posteri. Konkursi eestvedaja ESÕS ootab huvitavaid võistlustöösid, et saada nautida saksa keele, IT, loomingulisuse ja loodussäästliku mõtteviisi koostoimimist. Soovime võistlejatele toredaid ja nutikaid ideesid oma võistlustööde loomiseks! Videokonkursi korraldaja on Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts. Konkurssi toetab Goethe Instituut.

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.