e-Koolikott aadressil https://e-koolikott.ee/ on Koolielu asendama hakkav õppematerjalide portaal, mille kasutamine on tasuta. Õppematerjalide otsinguvormid asuvad veebikeskkonna päises. Lihtotsing on alati nähtaval, kuid täpsem otsing on avatav nupuga. Õpetajatel on võimalik sirvida ja/või otsida konkreetsete võtmesõnade, keeletasemete või osaoskuste järgi endale sobivaid õppematerjale ning sisestada enda koostatud materjale kõikidele kasutamiseks. Õppevara vaatamiseks ja kasutamiseks ei pea õpetaja olema e-Koolikotti sisse logitud. Juhul kui õpetaja soovib enda koostatud või internetist leitud tasuta kasutatavat materjali portaali sisestada, tuleb sisse logida. See on võimalik Mobiil-ID, ID-kaardi, Ekooli või Stuudiumi konto kaudu. Õppematerjale otsides saab õpetaja sirvida kõiki saksa keele õppematerjale valides menüüribalt vajaliku haridusastme, nt „põhiharidus“, seejärel alamjaotuse „võõrkeeled“ ning „saksa keel“. Lisaks saab materjale sirvida ka kas keeleoskustaseme, keeleteadmiste või osaoskuste kaupa.
Õppematerjalid keeleoskustasemete kaupa on grupeeritud järgnevalt: A1-A2 taseme materjalid on paigutatud põhihariduse ja B1-B2 õppematerjalid keskhariduse alla.
Täpsemalt materjali otsides on võimalik sisestada otsinguribale võtmesõnu kas eesti või saksa keeles, nt Schule või kool, isikulised asesõnad või Personalpronomen. Seejärel ilmuvad ekraanile teemaga seotud üksikharjutused ja paljude üksikharjutustega kogumikud. Eelistatum variant on saksakeelne otsingusõna, siis ei pakuta teiste keelte materjale.
Õppematerjale on mitmeid tüüpe, nt video, iseseisev harjutus nutiseadmega, grupitöö jne. Samuti on olulisemate teemade kohta koostatud kogumikud, mis sisaldavad kõiki e-Koolikotis olevaid üksikuid harjutusi antud teemal. Kogumikud on püütud üles ehitada sellisel viisil, et kogumiku alguses on lihtsamad ning lõpus keerulisemad harjutused. Kogumikud võivad koosneda erinevatest peatükkidest ja ka alapeatükkidest.
Süsteemi sisse logitud kasutajatel on võimalik lisada e-Koolikotti uut materjali ja luua õppematerjalidest kogumikke. Selleks tuleb vajutada ekraani paremal allääres asuvale “+” nupule “Lisa materjal/kogumik”. Materjali e-Koolikotti üleslaadimisel lisage kindlasti sisukirjeldus: millega on tegu (mida õpetatakse) ja kuidas seda materjali kasutada.
e-Koolikotis saab luua oma õpikogumikke, koondades sinna erinevat õppevara ja jagada seda teistega. Õpetaja saab luua kogumiku vastavalt klassi või õpilase võimetele, lisades sinna näiteks e-õpikuid, interaktiivseid mänge, töölehti ja ise koostatud ülesandeid ning jagada seda üksnes valitud kasutajatega. Luues avaliku kogumiku, on võimalik see nähtavaks teha kõigile e-Koolikoti kasutajatele.
ESÕS poolt tegutseb e-Koolikotis kaks eksperti: Kristiina Orm, Jõgevamaa Gümnaasium, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ja Kalle Lina, Rakvere Gümnaasium, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Ekspertide lepingujärgsed ülesanded:
- e-Koolikotis sisalduvate õppematerjalide regulaarne seiramine ja kvaliteedi kontroll, nõuetele mittevastavate õppematerjalide eemaldamine õppematerjalide valikust.
- Õppematerjalide märksõnade (taksonite) ülevaatamine, muutmine, täiendamine.
- Uute, kvaliteedinõuetele vastavate õppematerjalide lisamine ning teemapõhiste digikogumike koostamine.
- Aineõpetajatele e-Koolikoti tutvustamine ning kasutamise nõustamine.
Väiksemad keelelised vead ja puudused näiteks märksõnades parandab ekspert ise ära, suuremate vigade ja ebakorrektsuse korral autorlusele viitamisel teeb ekspert tähelepaneku õppematerjali juures kommentaaridesse. Mittetoimivad ja otseselt autoriõigusi rikkuvd materjalid eemaldatakse.
e-Koolikoti saksa keele eksperdid kutsuvad üles uut portaali julgesti kasutama ja ka oma materjali sellesse lisama.
Samas tuletame meelde, et seltsi juhatus on kutsunud saksa keele õpetajaid üles looma ja jagama sellel aastal eriti Eesti-teemalisi materjale.

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.